כל הטיולים על פי הזמנות כמה שיהיה יותר אנשים יהיה יותר זול !